Adamakıllı

Gerekli olandan çok, oldukça çok, oldukça, iyice anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle adam akıllı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı adamakıllı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adam akıllı (Yanlış kullanım)

adamakıllı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hava adamakıllı soğudu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karayemiş Taflan anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara yemiş şeklinde […]
  • İpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede […]
  • Nesil Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler […]
  • Yetürmek Ulaştırmak, eriştirmek, iblağ etmek, vasıl etmek, yetiştirmek, […]
  • Ayaklı mâni Cinaslı ayaklarla söylenen bir mâni türü anlamına gelir. Bu […]
  • Ağaçkakan Ağaçkakan kelimesi bileşik addır. Gagasıyla ağaçları oyabilen, […]

Yorum yapın