addedilmek

Addedilmek kelimesi sayılmak, sayma işine konu olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle adde dilmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı addedilmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adde dilmek (Yanlış kullanım)

addedilmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hatta bütün bu çabaları yüksek mevki ve mertebelilerce alay konusu addediliyordu.” – Halikarnas Balıkçısı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bahseder misiniz? (bir şeyden) konuşmak, (bir şeyin) sözünü etmek anlamına gelir. […]
  • Anlı şanlı Güzel, gösterişli anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Açgözlü Gerekenden çok mal mülk, yiyecek içecek elde etmek isteyen, […]
  • Yeryüzü Üzerinde yaşadığımız topraklar ve denizler, yerkabuğu, dünya, […]
  • İzmirli İzmir ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Altüst Altı üstüne, üstü altına gelecek biçimde değişmiş, çok karışık […]

Yorum yapın