Adedi

Sayı, tane anlamına gelir. Bu kelime genellikle adeti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı adedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adeti (Yanlış kullanım)

adedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İşe giren kadınların adedi günden güne çoğalıyor.” -N. Hikmet.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkçe Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. […]
  • Demir yumruk Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Hâlükâr Kesinlikle, her koşulda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Beklemekte Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak […]
  • Lamelif Dolambaçlı, eğri büğrü, çarpık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kıvrım Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Kıvrılma […]

Yorum yapın