Âdeta

Hemen hemen, sanki anlamına gelir. Bu kelime genellikle adeta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı âdeta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adeta (Yanlış kullanım)

âdeta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum.” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kelebek Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Âlemşümul Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde […]
  • Önayak Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak` […]
  • Zaç yağı Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle zac yağı […]
  • Hoşça kalmak Bir yere giderken kalanlara söylenen veda sözüdür. İyilikle […]
  • Hareket Bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi, vücudu oynatma, […]
Kategoriler A

Yorum yapın