Adli polislik

Adli polisin yaptığı iş anlamına gelen adli polislik kelimesi nadir de olsa hatalı yazılabilmektedir. Dilimizde hatalı yazılan kelimelere sık rastlanır. Halk kendi yöresine göre konuştuğu için o şekilde yazmayı tercih eder. Bu durum kelimelerin hatalı yazılmasına sebep olur. Bu kelime genellikle adlî polislik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı adli polislik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adlî polislik (Yanlış kullanım)

adli polislik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adli polislik hizmetleri bir suçun işlenmesi durumunda, delillerin toplanması, faillerinin ortaya çıkarılması görevlerini içermektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ehlibeyit Ehlibeyit kelimesi sıkça yanlış yazılan kelimeler arasındadır. […]
  • Beklemekte Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak […]
  • Tiksinmek Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi, bir davranışı vb. kötü, […]
  • Müslümanlık Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Ataerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna […]
  • Bu günlere İçinde bulunulan zamana ve şartlara anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın