Af buyurun!

Af buyurun!, “affedersiniz, affınızı rica ederim” anlamında kullanılan bir söz, “halt etmişsiniz” anlamında kullanılan bir söz anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle af buyrun! şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı af buyurun!  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

af buyrun! (Yanlış kullanım)

af buyurun!  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Efendimiz, af buyurun, boynumuz kıldan incedir.” – F. F. Tülbentçi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yarım yamalak Eksik, kusurlu, baştan savma bir biçimde, üstünkörü, […]
  • Ölüm kalım meselesi Ölüm kalım meselesi kelimesi yok olmamak amacıyla girişilen […]
  • Güçlendirmeye Güç kazanmasını sağlamak, güçlü bir duruma getirmek anlamına […]
  • Teşebbüs Teşebüs, girişim, girişme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Düğüm Düğüm, iki farklı nesneyi ip ile bağlamak veya iki ipin ucunu […]
  • Darbuka Darbuka, bir yanı açık olan vurmalı bir çalgı olmakla birlikte, […]

Yorum yapın