Affetmek

Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, özür dilemek için söylenir, karşı çıkmak, beğenilmediğini belirtmek için söylenir. Arapça’dan dilimize geçen bu kelime af etmek şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı affetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

af etmek (Yanlış kullanım)

affetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Affedersiniz, bu yapılacak şey mi?”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yüz akı Yüz akı kelimesi övünç kaynağı anlamına gelir. Bu […]
  • Ana vatan Ana yurt, bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer anlamına […]
  • Üstünkörü Üstünkörü, bir işin hiç özen göstermeksizin, gelişigüzel bir […]
  • Şûra Şûra, bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma […]
  • Ardı sıra Arkasından, arkası sıra, ardından anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zihniyet Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış […]

Yorum yapın