Aforizma

Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarizma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aforizma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

afarizma(Yanlış kullanım)

aforizma✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aforizmaların kim tarafından söylendiği genellikle bilinmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da […]
  • Belge Bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık […]
  • Dükkân Çarşıda ya da bir sokak içinde bulunan ve perakende satış […]
  • İngilizcenin Hint–Avrupa dil ailesinden, İngiltere’de, İrlanda’da, Amerika […]
  • Turizm Dinlenmek, görmek ve tanımak gibi ereklerle yapılan gezi, bir […]
  • Aforozlamak Aforoz etmek, kovmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın