Aforoz etmek

Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak, toplum dışılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle afaroz etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aforoz etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

afaroz etmek (Yanlış kullanım)

aforoz etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Siz kendi milletiniz için bunun yarısını söyleyin, milletin çoğunluğu sizi hemen aforoz eder.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karman çorman Çok karışık ve düzensiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İmplant Doku ekimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Deyince (bir şey, söz) söylemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çıkmaz Sokak -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Program Program kelimesi belirli şartlara ve düzene göre yapılması […]
  • Art arda Arka arkaya, peşi sıra, birbiri ardına gelen anlamında […]

Yorum yapın