Aforoz

Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli.Kelime tam olarak “herhangi bir kimseyi iletişimin, toplumun dışına çıkarma” anlamına gelir. Bazı dinlerde, aforoz grup ya da bir üyenin manevi kınamasını da içerir. Ayrıca bazı durumlarda aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına ya da suça uygun olarak sürgün, soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımlar ortaya çıkar. Afaroz olarak kullanımı hatalıdır. Aforoz kelimesinin ingilizcesi excommunication olarak kullanılır.

Aforoz, Hristiyanlıkla ilgili bir terim olan ve dinden atılma olarak da bilinen aforoz kelimesi ülkemizde ise yanlış olarak telaffuz edilmektedir. Türkçenin genel kurallarından dolayı yapılan bu yanlış isimlendirmenin küçük ünlü uyumu ile ilgisi bulunmaktadır. Genellikle Afaroz olarak adlandırılan bu kelimenin doğru bir şekilde adlandırılması ise Aforozdur.

Doğru yazımı:

afaroz (Yanlış kullanım)

aforoz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Manastırdan kaçalı, papanın aforozuna uğrayalı on beş yıl oluyor.

Yaptığı hatalardan dolayı birkaç sene önce Hristiyanlık makamı ile ters düşmüş ve en sonunda da aforoz edilmişti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Burjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan […]
  • Türkçülük Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Çobançantası Turpgillerden, yemişleri torbayı andıran bir yaban bitkisi […]
  • Yurt dışı Yurt dışı kelimesini yazarken "Yurtdışı mı, yurt dışı mı?" diye […]
  • Bire bir Ölçüleri vb. eşit olarak, tıpkı olarak, aslındaki ölçüye, […]
  • Şahlanış Şahlanma işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın