Aforozlama

Aforozlamak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarozlama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aforozlama şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

afarozlama (Yanlış kullanım)

aforozlama✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüzyıllardır toplumlar, kendilerinden farklı olanı aforozlama hakkına sahip olduklarını düşünmüşlerdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Diyaloğa Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Resmigeçit Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi […]
  • Cici bici Süslü giysi veya süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert […]
  • Mevlut Yeni doğmuş çocuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Rastlantı Rastlantı; belirli bir sebebe, isteğe ve kurala dayanmayan […]

Yorum yapın