Ağır aksak

Yavaş, kesintili, düzensiz, yavaş ve düzensiz bir biçimde, klasik Türk müziğinde bir usul anlamına gelir. Bu kelime genellikle ağıraksak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ağır aksak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağıraksak (Yanlış kullanım)

ağır aksak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gözlerini yumdu ve kendini ağır aksak seyreden bir rüyanın içinde buldu.” – E. Şafak


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eğirdir Eğirdir, ülkemizin güzide illerinden olan Isparta iline bağlı […]
  • Telgraf İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Mehmet Emin Yurdakul’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Dede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında […]
  • Edebî Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal anlamına gelir. […]

Yorum yapın