Ağlayayım mı?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle ağlıyım mı?,ağlıyımmı?, ağlayayımmı?, ağlayam mı?, ağlayammı? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ağlayayım mı? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağlıyım mı? (Yanlış kullanım)

ağlıyımmı? (Yanlış kullanım)

ağlayayımmı? (Yanlış kullanım)

ağlayam mı? (Yanlış kullanım)

ağlayammı? (Yanlış kullanım)

ağlayayım mı? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ağlayayım mı, güleyim mi bilemedim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Poetik Şiire özgü, şiir niteliğinde olan anlamına gelir. […]
  • Üç yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları […]
  • Graben Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İmkânsızca İmkânsız bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Göz önü Görülebilen yakın yer anlamında kullanılır. Bu kelime […]

Yorum yapın