Ağlayayım mı?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle ağlıyım mı?,ağlıyımmı?, ağlayayımmı?, ağlayam mı?, ağlayammı? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ağlayayım mı? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağlıyım mı? (Yanlış kullanım)

ağlıyımmı? (Yanlış kullanım)

ağlayayımmı? (Yanlış kullanım)

ağlayam mı? (Yanlış kullanım)

ağlayammı? (Yanlış kullanım)

ağlayayım mı? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ağlayayım mı, güleyim mi bilemedim.

Diğer Doğru Yazımlar

  • AkaryakıtAkaryakıt Gazyağı, mazot, benzin gibi sıvı yakacak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle akar […]
  • FıskiyeFıskiye Havuzlarda bir tür süs olarak bulunan ve suyu yukarıya doğru türlü türlü, güzel görünecek […]
  • Püsküllü belaPüsküllü bela Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, […]
  • OlagelenOlagelen Olagelen kelimesi olagelmekte olan, sık sık olan, alışılmış, olağan anlamına gelir. Bu […]
  • GökyüzüGökyüzü Gökyüzü kelimesi bileşik & addır. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, […]
  • ElebaşıElebaşı Elebaşı kelimesi bileşik & addır. Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk, kötü, olumsuz […]

Yorum yapın