Ağrı Dağı

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Ağrı dağı, Ağrı Dağ’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ağrı Dağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ağrı dağı (Yanlış kullanım)

Ağrı Dağ’ı (Yanlış kullanım)

Ağrı Dağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ağrı Dağı, 
5.137 metrelik rakamıyla, Türkiye’nin en yüksek dağıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sarı Çıyan Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Çalar Saat Belli bir zamanda çalmak üzere ayarlanabilen ve o zaman […]
  • Alaka İlgi. Gönül bağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alâka, […]
  • Türk’üm Türk kelimesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk […]
  • Bir kısım Bölüm ve parçalardan birkaç tanesi için söylenir. Sayısı belli […]
  • Layenkati Kesintisiz, aralıksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın