Ağrı sızı

Rahatsızlık veren acı, sancı anlamında kullanılan bir ikilemedir. Bitişik yazılarak hata yapılır ancak bu ikileme ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle ağrısızı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ağrı sızı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağrısızı (Yanlış kullanım)

ağrı sızı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kaza sonrası bu kadar ağrı sızı çekmesi normal, yakında iyileşecektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eli uzun Dilimizde bazı kelime grupları hatalı olarak bitişik yada ayrı […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Pek az Alışılmış olandan, beklenenden ya da gerekenden daha az […]
  • Bekârhane Bekârların kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda. […]
  • Ne olur (veya olursun veya olursunuz) Yalvarırım, lütfen, rica ederim` anlamında kullanılan bir […]
  • Rafineri Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari […]

Yorum yapın