Ahdetmek

Bir şeyi yapmak için kesin söz vermek, ant içmek anlamlarına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle ahtetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahdetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahtetmek (Yanlış kullanım)

ahdetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunu başaracağıma ahdettim


Diğer Doğru Yazımlar

  • Önlem almak Kötü ve yanlış bir durumun ortaya çıkmasına engel olmak […]
  • Eski Tüfek Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Bilahare Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu […]
  • Nispeten Oranla, bir dereceye kadar, oldukça, nispetle anlamına gelir. […]
  • Yapayalnız Yanında hiç kimse ya da hiçbir şey bulunmayan (bulunmayarak), […]
  • Ametist Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars türü anlamına […]

Yorum yapın