Ahir zaman

Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahirzaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahir zaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahirzaman  (Yanlış kullanım)

ahir zaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ahir zamanda çıkacak olan iki büyük deccal vardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arapça’nın Arapça dilinin anlamına gelir. Kesme işaretiyle ayrılır. […]
  • Ebat Boyut, boyutlar anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen […]
  • İllüstrasyon Resimleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle illustrasyon, […]
  • Plebisit Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla […]
  • Arka yüz Bir şeyin arkada kalan yüzü anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Huzurevi Yaşlanmış olmakla birlikte kendi işini kendi görebilecek […]

Yorum yapın