Ahüzar

Âh çekip inleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahuzar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahüzar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahuzar (Yanlış kullanım)

ahüzar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Canım yandı, ahüzar eyledim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hem de Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek […]
  • Anatomi Anatomi; insan, hayvan ve bitki yapısını inceleyen bilim […]
  • Terfi Etmek (görevli için) bir üst dereceye, bir üst rütbeye […]
  • Ana kara Coğrafya kıta anlamına gelir. Bu kelime genellikle anakara […]
  • Gün batımı Güneşin ufukta kaybolması, gurup anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çünkü Bir olayın sebebini açıklayan cümleden hemen önce […]

Yorum yapın