Ait

Türkçe bir kelime olmadığı için halk dilinde telaffuzunda ve yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan ait kelimesi, ilgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili anlamlarında kullanılmaktadır. Yazı dilinde ayit veya aid olarak kullanımına rastlanan ait kelimesinin bu kullanımı doğru değildir.

Değin, ilgilendiren, ilgili, ilişik, –e düşen, … için anlamına gelir. Bu kelime genellikle aid şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ait şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ayit (Yanlış kullanım)

Aid (Yanlış kullanım)

Ait ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Günümüz genç kuşağında kendini hiç bir yere ait hissedememe sorunu bazılarını yeni keşiflere iterken bazılarını belki yeterli cesaretleri olmadığı için mevcut düzenleri içerisinde mutsuzlukla debelenir halde bırakıyor.

“Bana ait bir iş varsa, söyleyin”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Yer almak Bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak, ayrılan yerde durmak, […]
  • Klakson Korna anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson şeklinde […]
  • Meşakkatli Güç, sıkıntılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle meşakatli […]
  • Anane Gelenek anlamına gelir. Bu kelime genellikle anâne, […]
  • Ağabey Bir kimsenin kendisinden yaşça büyük olan erkek kardeşi […]

Yorum yapın