Ajitasyon

Ajitasyon,  bir insana karşı duygu sömürüsü yapma anlamına gelmektedir. Halk arasında ise telaffuzu konusunda sıkıntılar yaşandığından dolayı günümüzde Acıtasyon olarak söylenmektedir. Bu durum yazı diline de yavaş yavaş geçtiği için kitaplarda, yazılarda yanlış kullanıma sıkça rastlarız. Fakat doğru kullanım ajitasyondur.

Doğru yazımı:

Acıtasyon (Yanlış kullanım)

Ajitasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Son günlerde yaptığı hataları telafi etmek için birçok yola başvurmuştu. Bunların en belirgini ise kuşkusuz yaptığı ajitasyonlardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Antrenör Bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan […]
  • Tuna Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Cumartesi Cuma ile pazar arasındaki gün anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çinekop Çinekop, lüferin küçüğüne denir. Bahar ayında yumurtadan çıkan […]
  • Oldubitti Oldu bitti, bir işi, başkasına düşünme, karışma vb. olanağı […]
  • Gayrimuntazam Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]

Yorum yapın