Akıllı uslu

Dengeli olan anlamında kullanılan akıllı uslu ikilemesi, mecazi anlamda akıllı olarak, yaramazlık etmeyerek anlamına da gelmektedir. Genelde bu anlamda kullanılır. Bu kelime genellikle akıllıuslu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akıllı uslu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akıllıuslu (Yanlış kullanım)

akıllı uslu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı uslu bir hafız çıkmıştı.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Allah aşkına Allah için, Allahı’nı seversen anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Girişken Başkalarıyla kolaylıkla ilişki, yakınlık kurabilen, bir işe […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]
  • Stetoskop Kalbin ve iç organların hareketleri ile meydana gelen sesleri […]
  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]
  • Eli açık Cömert anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliaçık şeklinde […]

Yorum yapın