Aksakal

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen. Ermiş, evliya anlamına gelir. Bu kelime genellikle ak sakal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aksakal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ak sakal (Yanlış kullanım)

aksakal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köyün aksakallıları önemli bir toplantıya girdiler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tretuvar Yaya kaldırımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tretuvar […]
  • Büyüyecek Organizmanın bütününde ya da bir bölümünde ya da bir bütünün […]
  • Birçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe […]
  • Seninle Karşıdaki kişiyle birlikte anlamına gelir. Sürekli kullanılan […]
  • İnsanoğlu İnsan, âdemoğlu, fâni anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hazzetmek Hazzetmek kelimesi hoşlanmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın