Alakadar olmak

İlgilenmek anlamında kullanılan alakadar olmak deyimi çeşitli şekillerde hatalı yazılmaktadır. Yöresel farkılıklar ve bitişik yazma sık karşılaşılan hatalardır. Bu kelime genellikle alakadarolmak, alağkadar olmak, elakadar olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alakadar olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alakadarolmak (Yanlış kullanım)

alağkadar olmak (Yanlış kullanım)

elakadar olmak (Yanlış kullanım)

alakadar olmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğretmenim öğrenme güçlüğü sorunumla yakından alakadar oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Efsane Efsane, eski zamanlardan bu yana söz edilen olayları ve […]
  • Üçgen Uç uca gelmiş üç doğru parçasının oluşturduğu, üç tepe noktası […]
  • Art arda Arka arkaya, peşi sıra, birbiri ardına gelen anlamında […]
  • Darbetmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]
  • Hüda Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle huda şeklinde yanlış […]
  • Tretuvar Yaya kaldırımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tretuvar […]

Yorum yapın