Alavere

Bir şeyin elden ele geçmesi. Bir şeyi elden ele vererek aktarma. Kargaşalık. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele anlamına gelir. Bu kelime genellikle elevere, alevere, alavera, ala vere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alavere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elevere (Yanlış kullanım)

alevere (Yanlış kullanım)

alavera (Yanlış kullanım)

ala vere (Yanlış kullanım)

alavere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sosyokültürel Sosyokültürel kelimesi aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir […]
  • Yoksul Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, […]
  • Eciş Bücüş Hiçbir düzgün yeri bulunmayan, yer yer eğrilmiş ve bükülmüş […]
  • Otopark Dilimize İngilizce'den geçen otopark kelimesinin orijinali […]
  • Doğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Devetüyü Renk adları birleşik yazılır. Bu kelime genellikle deve […]

Yorum yapın