Allah’a ısmarladık

Ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allaha ısmarladık, allahasmarladık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allah’a ısmarladık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allah’a ısmarladık(Yanlış kullanım)

Allahasmarladık(Yanlış kullanım)

Allah’a ısmarladık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Abim hepimiz ile tek tek görüştü ve giderken bize: ‘Allah’a ısmarladık.’ dedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Bir yana -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu […]
  • Doğa dışı Doğa dışı kelimesi sıfattır. Doğaya aykırı, tabiata aykırı, […]
  • Hele hele Karşısındakini söylemeye isteklendirmek için kullanılan bir […]
  • İz düşümü İz düşümü düzlemi denilen bir düzlem üzerinde, bazı geometri […]
  • Çok şükür Durumdan, Tanrı’nın verdiği olanaktan hoşnutluğu […]

Yorum yapın