Alt Kurul

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle altkurul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alt kurul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altkurul (Yanlış kullanım)

alt kurul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alt kurulun kararı bekleniyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Katalog Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, […]
  • Kul etmek Kendine aşırı derecede bağlamak, boyun eğdirmek anlamına gelir. […]
  • Fin Finlandiya halkından ya da bu halkın soyundan olan […]
  • Melâmet Kınama, azarlama, çıkışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dalgakıran Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın