Altışar altışar

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle altışaraltışar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı altışar altışar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altışaraltışar (Yanlış kullanım)

altışar altışar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sepetteki çiçekleri altışar altışar ayırabilir misin?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]
  • Amortisör Amortisör; motorlu araçlarda meydana gelen titreme, sallanma […]
  • Güneydoğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Ankaralılar’ın Özel adlara gelen yapım ekleri bitişik yazılır.  Bu kelime […]
  • Yurttan Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve […]
  • Kol kola Yan yana ve kollarını birbirine geçirerek anlamına gelir. […]

Yorum yapın