Amiyane

Kibarca olmayan, bayağı, sıradan anlamına gelir. Bu kelime genellikle amniyane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı amiyane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

amniyane (Yanlış kullanım)

amiyane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kupkuru bir ad hem de Satılmış gibi pek amiyane bir ad.” – H. F. Ozansoy


Diğer Doğru Yazımlar

  • Baklaçiceği Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle bakla […]
  • fotoğrafhane Fotoğrafçının çalıştığı, fotoğraf çekilen veya fotoğraf […]
  • Konu Komşu Bütün komşular, birbirine yakın yerde oturan kimseler anlamına […]
  • Türkçenin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]
  • Zade Oğul, evlat, doğmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle zağde […]

Yorum yapın