Ana bilim dalı

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle anabilim dalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ana bilim dalı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anabilim dalı (Yanlış kullanım)

ana bilim dalı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Turizm İşletmeciliği Ana bilim dalı‘nda yüksek lisans eğitimi aldım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alt alta Birbirinin altında olarak anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Atatürksüz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Bakanlığında Bakanlık kelimesi bakan olma durumu, vekillik, nezaret, […]
  • Karaçayır Buğdaygillerden, çimen biçiminde veya geniş çayır olarak […]
  • Kara yolu Kentleri, kasabaları birbirine karadan bağlayan, üzerinde […]
  • Pisuvar Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına […]

Yorum yapın