Anatomi

Anatomi; insan, hayvan ve bitki yapısını inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca bir şeyin oluşumundaki yapı da anatomi olarak tanımlanır. Yunanca kökenli bir kelime olup, tıp terminolojisinin temelidir. Halk arasında anotomi olarak yanlış telaffuz edilmektedir.

Doğru yazımı:

Anotomi (Yanlış kullanım)

Anatomi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelişen teknoloji ile birlikte, insan anatomisindeki birçok bilinmeyen çözülmeye başlandı.

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi oyunu için bilet aldım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yanı başında Hemen yanında anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Üçer üçer Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Ukde Düğüm, yumru, içine dert olan şey anlamına gelir. Arapçadan […]
  • Çapraşık Girift.  Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, […]
  • On binlik On bin lira değerinde kağıt para anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Lahana Köyü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, […]

Yorum yapın