Anjanbuman

Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatına verilen addır. Söylenişi zor olduğu için yazarkende ağızdan çıktığı gibi yazılır. Bu yüzden hatalı yazıma neden olur. Bu kelime genellikle anjambuman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anjanbuman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anjambuman (Yanlış kullanım)

anjanbuman✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tevfik Fikret’le Türk edebiyatına giren anjanbuman tekniği, Dıranas tarafından biçim denemesi olarak ve geleneksel dize yapısını kırmak amacıyla bol bol kullanılmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekstra Ekstra, üstün özelliklere sahip ya da fazladan ilave olan, ek […]
  • 1934’te Belirtilen tarihte anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tırabzan babası Tırabzan babası, terimi çok sık kullanılmayan bir terimdir […]
  • Layıkıyla Gereğince anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Veyahut da Bir düşünceden cayıldığında daha iyisi, daha doğrusu anlamında […]
  • Döner sermaye Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacı […]

Yorum yapın