Anlamışçasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Anlamışcasına kelimesi anlamış gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle anlamış çasına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamışçasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlamış çasına (Yanlış kullanım)

anlamışçasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her şeyi anlamışçasına yüzümüze baktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Beka bulmak Ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek anlamına gelir. Bu […]
  • Kavat Kadınla erkeğin yolsuz birleşmelerine aracılık eden erkek, […]
  • Hinoğlu Kurnaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle hin oğlu şeklinde […]
  • Portakal Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde bol yetiştirilen, […]
  • Suistimal Suistimal kelimesi görev, yetki vb.ni kötüye kullanma anlamına […]
  • Üstat Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan […]

Yorum yapın