Anlatılagelen

a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. Bu kelime genellikle anlatıla gelen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlatılagelen  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlatıla gelen (Yanlış kullanım)

anlatılagelen  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüzyıllardır anlatılagelen hikayeler sayesinde kültürler hakkında bilgi sahibi olabiliriz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başaktris Başoyuncu (kadın) anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Kanırtmaç Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür […]
  • Telgraf İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla […]
  • Omuz omuza Birbirine destek vererek, dayanışarak. Yan yana, çok sıkışık […]
  • Seda Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış […]
  • Çalgıcı Böcek Yaklaşık 5 mm boyunda, başı sert bir kabukla örtülü, kahverengi […]

Yorum yapın