Antrenör

Bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan kimse, çalıştırıcı, çalıştırman anlamında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle antranör, antranor şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı antrenör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

antranör (Yanlış kullanım)

antranor (Yanlış kullanım)

antrenör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni antrenör hafta sonu gelecekmiş.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bahseder misiniz? (bir şeyden) konuşmak, (bir şeyin) sözünü etmek anlamına gelir. […]
  • Mabeyinci Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine […]
  • Hacettepe Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle Hacet […]
  • Öz eleştiri Kişinin kendi düşünce, davranış ve eylemlerini nesnel […]
  • Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı […]
  • Belgisiz zamir Belirsizlik zamiri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın