Arabozanlık

Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, fesatçılık, fitçilik, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, müfsitlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle ara bozanlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arabozanlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ara bozanlık (Yanlış kullanım)

arabozanlık✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun yaptığı arabozanlıktan başka bir şey değil.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şaşaa Görkem, parlaklık, parıltı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Değil Değil, kullanıldığı cümlelere olumsuzluk anlamı katan veya […]
  • Her yerde Var olan bütün mekanlarda, alanlarda anlamında kullanılır. […]
  • Bugünün anısı Yaşanan özel güne dair, ilerde o günü hatırlatacak bir eşya, […]
  • On dört saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Müellif Yazar anlamına gelir. Bu kelime genellikle müelif şeklinde […]

Yorum yapın