Arayön

İki anayönün arasında kalan, her ikisine de eşit uzaklıkta bulunan yön anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle ara yön şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arayön şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ara yön (Yanlış kullanım)

arayön ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güneydoğu, güney ile doğu anayönlerine göre bir arayöndür


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mütevazı Mütevazı, alçakgönüllü insanlar için kullanılan bir sıfattır. […]
  • Yer alan Belirtilen yerde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mahsus Özgü. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır. Özel. […]
  • Güneydoğu Güneyle doğu arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yağmur Kuşu Yağmur kuşları, kuşlar sınıfına ait bir takımdır. Çok değişik […]
  • Yara bere Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan […]

Yorum yapın