Arka plan

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle arkaplan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arka plan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkaplan (Yanlış kullanım)

arka plan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka planda müzik çalmasını istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ay ışığı Ay’ın yeryüzüne gönderdiği ışık, ay’ın dolunay olduğu zamanki […]
  • Uydurma Uydurmak işi, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber, […]
  • Plebisit Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla […]
  • Distribütör Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun […]
  • Kaktüs Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak […]
  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]

Yorum yapın