Arka teker

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle arkateker şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arka teker şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkateker (Yanlış kullanım)

arka teker ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka tekerler patlamış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yüzbaşı Askerlikte subaylık rütbesinin Asteğmen > Üsteğmen […]
  • Camgöbeği Camgöbeği kelimesi yeşile çalan mavi renk, bu renkte olan […]
  • Tek hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • İşporta Gezici satıcıların mallarını koydukları, tekerlekli tekerleksiz […]
  • Çalakamçı Durmadan kamçılayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala […]
  • Ev bark Ev, mülk. Aile, çoluk çocuk anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın