Arz etmek

Sunmak, (yüksek bir kimseye, makama) saygı ile bildirmek, saygı ile anlatmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle arzetmek eklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arz etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arzetmek (Yanlış kullanım)

arz etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu aç adama yeni elbisenin ne derece faydalı olacağını okuyucularımızın takdirine arz ediyoruz.” -F. Otyam


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aforoz etmek Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp […]
  • Sabahtan Sabah vaktinde, sabahleyin anlamına geliyor. Bu kelime ek […]
  • Branda Denizcilikte ambar kapaklarının veya filikaların üzerine […]
  • Kol kola Yan yana ve kollarını birbirine geçirerek anlamına gelir. […]
  • Yüzyılın Yüzyıl kelimesi, yüz yıl süren zaman bölümü, içinde yaşanılan […]
  • Şifahi Sözlü, tahrirî karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın