Aşçıbaşı

Birlikte çalışan birkaç aşçının başı. Bir lokanta veya evde yemek pişirmekle görevli kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşçı başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşçıbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşçı başı (Yanlış kullanım)

aşçıbaşı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Selçuklularda aşçıbaşına “emir-i çaşnigir” denirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İş hanı Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina anlamına gelir. […]
  • Çekidüzen Özenli ve düzenli olma durumu, düzenlilik anlamına […]
  • İlköğretim Örgün eğitimin, okuma yazmayı, aritmetiği öğreten, iyi bir […]
  • Satılık Satıya, satışa çıkarılmış olan (şey) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Affedersiniz Özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek anlamına […]
  • Bu da Yerde, zamanda ya da söz zincirinde konuşana en yakın olanı […]

Yorum yapın