Asgari

Asgari, en düşük, en az anlamında kullanılan bir kelime olup, minimum miktarı ifade eder. Ülkemizdeki işsizliğin boyutunu ve buna karşılık da işe olan  talebi düşündüğümüzde, çalışmak isteyen kişilere en düşük maaş olan asgari ücretin verilmesi, kelime anlamını çok iyi bilmemize neden oldu. Bu kadar bilinen bir kelime olmasına karşılık askari şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir.

Doğru yazımı:

Askari (Yanlış kullanım)

Asgari ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asgari ücret ile çalışan bir işçinin, tek başına evini geçindirmesi mümkün değildir.

Elinden gelen asgari çabayı göstereceğine inanıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pantufla Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Metropolit Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve […]
  • Literatür Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ahraz Dilsiz (kimse). Sağır ve dilsiz (kimse) anlamına gelir. Bu […]
  • Belge Bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık […]
  • Bilmezlik Bir konuyu bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmak anlamına […]

Yorum yapın