Aşık atmak (veya oynamak)

Aşık kemiğiyle oyun oynamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşıkatmak (veya oynamak) şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşık atmak (veya oynamak) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşıkatmak (veya oynamak) (Yanlış kullanım)

aşık atmak (veya oynamak) ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sen benimle aşık atacak biri değilsin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Daire Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, […]
  • Karnabahar Turpgiller ailesinden olan çiçekleri etli ve tanecikli görünen […]
  • Türkçenin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Arka yüz Bir şeyin arkada kalan yüzü anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Arapça’nın Arapça dilinin anlamına gelir. Kesme işaretiyle ayrılır. […]
  • Yavaşça Oldukça yavaş bir biçimde, usulca anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın