Aşık atmak

Yarış etmek, yarışmak. boy ölçüşmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşıkatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşık atmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşıkatmak (Yanlış kullanım)

aşık atmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yonca, bu iki erkek çocuktan ayrı bir yaratık olduğunu, onlarla aşık atamayacağını bilir.” – Oktay Rifat


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yara bandı Yara üzerine yapıştırılan, özel olarak hazırlanmış, ilaçlı, […]
  • Telkin Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Talkın. Bilinç dışı bir […]
  • Bir türlü Bir türlü kelimesi, hiçbir biçimde, hiçbir yolla anlamına […]
  • Hinduizm Brahmanizm'den daha sonra ortaya çıkan, niteliği bakımından […]
  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]
  • Beynelmilel Günlük konuşma dilinde kendine pek yer edinmese de, Osmanlı […]

Yorum yapın