Aşırma

Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşırmasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşırma  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşırmasyon (Yanlış kullanım)

aşırma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hemen bir yolunu bulurlar yükü üstlerinden aşırmanın.” –A. Ağaoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Halletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna […]
  • Kızılağaç Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek […]
  • Bata çıka Kimi zaman umut keserek, kimi zaman umut besleyerek, güç […]
  • Yüz kızartıcı Utanç verici, utandırıcı, utanılacak anlamına gelir. […]
  • Sekiz yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kur’an-ı Kerim İslam'ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, […]

Yorum yapın