Asonans

Edebiyatta asonans kelimesi aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyaktır. Bu kelime genellikle anosans, osanans şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı asonans şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anosans (Yanlış kullanım)

osanans (Yanlış kullanım)

asonans ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi
Neyzensen, nefessen, neylersin neyi
Ziya Osman Saba

Yukarıdaki şiirde de görüldüğü üzere (e) en çok kullanıldığı ve kulakta kaldığı için asonanstır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ayaküstü Ayakta durarak, oturmaksızın; hemen o anda, kısa bir […]
  • Ekvator Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını […]
  • Güney Kutbu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Kağıt Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, […]
  • 7’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Bir tek Bir tek kelimesi olumlu cümlelerde, yalnız bir, olumsuz […]

Yorum yapın