Astronomi

Gök bilimi anlamına gelen astronomi kelimesi halk arasında çokca yanlış yazılır. Dilimiz söylendiği gibi yazılan bir dil olduğu için yabancı kökenli kelimelerde bu sorun çıkar. Bu kelime genellikle astıronomi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı astronomi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

astıronomi (Yanlış kullanım)

astronomi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Astronomi alanında eğitimlere katılarak çok önemli bilgilere sahip oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yurtsever Vatansever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yurt sever […]
  • Venezuela Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Resmî adı […]
  • Doludizgin (at arabası ve atlı için) atı, dizginini gevşetip son hızla […]
  • Temayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi […]
  • Boynum Gövdenin omuz ile baş arasındaki bölümü anlamına gelir. […]
  • Lamelif Dolambaçlı, eğri büğrü, çarpık anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın