Asya Yakası

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Asya yakası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Asya Yakası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Asya yakası (Yanlış kullanım)

Asya Yakası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asya Yakası, Anadolu Yakası olarak da bilinir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ciklet Ağızda çiğnenen sakızla eş anlam ifade eden ciklet kelimesi, […]
  • Değer Değer, bir nesnenin, bir olayın veya bir canlının sahip olduğu […]
  • Bölük pörçük Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça. Dağınık bir biçimde […]
  • Küfretmek Küfretmek kelimesi sövmek anlamında kullanılmaktadır. […]
  • Kahve Dolabı Çekirdek kahvelerin kavrulmasına yarayan döner kap anlamına […]
  • Amerika Dünya üzerinde yer alan bir kıta ismidir. Bu kelime […]

“Asya Yakası” üzerine bir yorum

Yorum yapın