Ataerkil

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle ata erkil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ataerkil  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ata erkil (Yanlış kullanım)

ataerkil  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk toplumu ataerkil yapıya sahiptir. Ancak yeni nesilden farklı düşünenler var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bekârhane Bekârların kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda. […]
  • Dicle Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Altüst Altı üstüne, üstü altına gelecek biçimde değişmiş, çok karışık […]
  • Bilmem ki Olaya ait bir bilgi sahibi olmadığını söylemenin kısa yoludur. […]
  • Dövme Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla […]
  • Oratoryo Bir müzik terimidir. Orkestra, koro ve solo sesler için […]

Yorum yapın