Pruva hattı

Gemilerin birbirinin ardı sıra gitmek için aldıkları durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle puruva hattı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pruva hattı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

puruva hattı (Yanlış kullanım)

pruva hattı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pruva hattı kalyonlarının ilk örnekleri, İngiliz restorasyonu sonrasında ortaya çıktı.

Islah

Düzeltme, iyileştirm. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem anlamına gelir. Bu kelime genellikle islah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ıslah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

islah (Yanlış kullanım)

ıslah✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cezaevlerinin ıslahı için gerekli çalışmalara başlandı.

Pruva

Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle puruva şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pruva şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

puruva (Yanlış kullanım)

pruva ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gök çakınca pruvadaki gemici: Oradalar! diye gösterdi.” – Halikarnas Balıkçısı

Islahevi

Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıslah evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ıslahevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ıslah evi (Yanlış kullanım)

ıslahevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Islahevine girdiğinde 9 yaşındaydı. Artık o çocuk hali gitmiş, yerine daha sakin, daha olgun bir insan gelmişti.

Debdebeli

Görkemli anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb debeli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı debdebeli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deb debeli (Yanlış kullanım)

debdebeli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mustafa bu debdebeli hayata ilk defa giriyordu.” – Aka Gündüz

Debdebe

Görkem anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb debe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı debdebe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deb debe (Yanlış kullanım)

debdebe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir Tanzimat konağının şaşırtıcı debdebesi içinden bu küçük eve düşmüştü.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

Islahhane

Islahevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıslah hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ıslahhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ıslah hane (Yanlış kullanım)

ıslahhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Islahhaneler, hemen tamamıyla ıslahhane sandıklarında toplanan yardımlarla açılmıştır.

Feyizlenme

Feyizlenmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyzlenme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feyizlenme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feyzlenme (Yanlış kullanım)

feyizlenme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Genç sporcu, daha önce yapılan müsabakaları izleyip, feyizlenme taraftarı.

Feyizlenmek

Feyzalıp aydınlanmak, faydalanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyzlenmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feyizlenmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feyzlenmek (Yanlış kullanım)

feyizlenmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Resmi çizerken, en sevdiğim ressamın çalışmalarından feyizlendim.

Feylesof

Filozof anlamına gelir. Bu kelime genellikle feylezof şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feylesof şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feylezof (Yanlış kullanım)

feylesof ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öteki; derbeder, feylesof düşünceleri arasında kendinden geçmiş.” – Peyami Safa