Ayıkla pirincin taşını!

Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan bir sözdür. Bu kelime genellikle ayıklapirincintaşını! şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayıkla pirincin taşını! şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayıklapirincintaşını! (Yanlış kullanım)

ayıkla pirincin taşını! ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karıya bir de nikâh yaptırdı mı ondan sonra ayıkla artık pirincin taşını! -O. Kemal.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Azımsama Azımsamak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • On binlerce Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Şehir içi Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ve […]
  • Türkçeden Dil isimlerine getirilen ekler ayrı yazılmaz. […]
  • Şuna da Şu adılının yönelme durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ben de (de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki […]

Yorum yapın